Person- och organisationsnummer ska vara 12 siffror långt. Organisationsnummer inleds med 00 (2 nollor).
Kunde tyvärr inte få kontakt med systemet.